ข่าวสารนํ้าบาดาล

“น้ำบาดาลเกษตรแปลงใหญ่” แหล่งน้ำเสริมให้แก่เกษตรกรหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ขยายการเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนได้หลากหลาย

  • อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 63
  • อ่าน 279
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางไปติดตามโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ณ บ้านโป่งสามขา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนบ่อน้ำบาดาล จำนวน 6 บ่อ ติดตั้งถังเก็บน้ำ (Ground Tank) จำนวน 3 ถัง พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 จุด เพื่อใช้เป็นพลังงานต้นในการสูบน้ำบาดาล และการวางระบบกระจายน้ำบาดาลครอบคลุมพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวมีปริมาณน้ำบาดาล 90 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 40 ครัวเรือน เริ่มทดลองการใช้ระบบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

     นายคำสิน แก้วบด ผู้ใหญ่บ้านโป่งสามขา หมู่ที่ 1 หนึ่งในสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลเปิดเผยว่า พื้นที่บริเวณนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ พริก มะเขือ กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ซึ่งจะมีรถมารับซื้อในพื้นที่ราคาประมาณกิโลกรัมละ 15 - 20 บาท อายุการเก็บเกี่ยวทุกๆ 10 - 20 วัน สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปลูกข้าวโพดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ และมะขามหวาน ซึ่งเป็นสินค้าเด่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดเผยว่า ในอดีตเกษตรกรปลูกแต่ข้าวโพดในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ถ้าฝนไม่ตกผลผลิตก็เสียหายหรือเจอศัตรูพืชก็ทำให้ต้องไถกลบทิ้งไปทั้งหมด สร้างความยากลำบากในการทำเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก

     นอกจากนี้ ผู้ใหญ่บ้านโป่งสามขา ยังได้เตรียมวางแผนบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาลโดยจะกำหนดเวลาการใช้น้ำสลับหมุนเวียนกัน พร้อมกับการเก็บค่าน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มสมาชิกต่อไป ซึ่งภายใน 1 เดือนที่ผ่านมาได้ทดลองใช้น้ำบาดาลจากระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ผลการใช้งานค่อนข้างดีแต่อาจจะมีปัญหาการแบ่งน้ำกันใช้อยู่บ้างซึ่งจะวางกฎเกณฑ์กันต่อไป ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลจำนวน 40 ราย และคาดว่าในอนาคตจะมีกลุ่มเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงอยากจะขอเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องการแหล่งน้ำในการเพาะปลูกเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง