ข่าวสารนํ้าบาดาล

“พลเอกประวิตร” ลงพื้นที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง

  • อัพเดทวันที่ 19 มิ.ย. 63
  • อ่าน 200
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     วันที่ 18 มิถุนายน 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืน ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ส่ังการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งจัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 เกษตรบาดาลแปลงใหญ่

     ในการนี้  นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และนำรถโมบายผลิตน้ำดื่มสะอาด ให้บริการแก่ประชาชน และรับคำขอสนับสนุนโครงการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล