ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ช่างเจาะน้ำบาดาล เนื่องในวันน้ำบาดาล พร้อมส่งมอบจุดจ่ายน้ำแร่ กระทรวงทรัพย์ฯ เพื่อประชาชน

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ย. 63
  • อ่าน 131
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่อนุสาวรีย์ช่างเจาะน้ำบาดาล ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ช่างเจาะน้ำบาดาล เนื่องในวันน้ำบาดาล พร้อมกับส่งมอบจุดจ่ายน้ำแร่ กระทรวงทรัพย์ฯ เพื่อประชาชน และคู่มือให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่

     ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานจัดทำโครงการ ศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ หรือ โครงการจุดจ่ายน้ำแร่ กระทรวงทรัพย์ เพื่อประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนที่สัญจรไปมาตามถนนสายหลักให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 ได้ดำเนินการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

     👉 แห่งที่ 1 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 หมู่ที่ 4 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     👉 แห่งที่ 2 สถานที่ดำเนินการ ที่อนุสาวรีย์ช่างเจาะน้ำบาดาลมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

     ทั้งนี้ จะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 10,000 คน 2,000 ครัวเรือน รวมทั้งประชาชนที่สัญจรไปมาตามถนนมิตรภาพ

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า โครงการจุดจ่ายน้ำแร่ กระทรวงทรัพย์ เพื่อประชาชน ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว 25 จุดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ ตามถนนสายหลักหรือตามชุมชนต่างๆ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีโครงการจะขยายจุดจ่ายน้ำแร่ไปทั่วประเทศ สำหรับในเรื่องของการดูแลรักษาทางกรมทรัพยากรน้ำบาลได้ประสานองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยดูแล และจะมีช่างจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงไปช่วยดูแลและซ่อมบำรุง