ข่าวสารนํ้าบาดาล

“รมว.ทส.” ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร "เร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน"

  • อัพเดทวันที่ 16 ก.ย. 63
  • อ่าน 161
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 34 ภาพ

     12 กันยายน 2563 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และมอบแกลลอนน้ำ 20 ลิตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง พบปะพูดคุย พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่มาร่วมงานฯ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในโอกาสนี้ด้วย

     โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการทำงานทั้งในเรื่องการท่องเที่ยว การเกษตร การจัดหาที่ดิน การแก้ไขปัญหาพิบัติภัยด้านต่าง ๆ การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีฯ จะทำหน้าที่ในการประสานทุกภาคส่วนให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา เร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน