ข่าวสารนํ้าบาดาล

รมว.ทส. เยือนสุพรรณ ส่งมอบโครงการน้ำกินน้ำใช้ พร้อมเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน

  • อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค. 63
  • อ่าน 191
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

     วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปส่งมอบโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด)ให้แก่เทศบาลตำบลโคกคราม ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ สุนทรธรรม นายกเทศมนตรีตำบลโคกคราม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกคราม ให้การต้อนรับ

     นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ประชาชนจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ที่รัฐบาลได้ทุ่มเทความพยายามในการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชน โดย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น 1 ในจำนวน 6 แห่ง ของโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า รูปแบบของโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน สูง 18.90 เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จุดจ่ายน้ำถาวร และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด ทั้งนี้สามารถผลิตน้ำสำหรับอุปโภคได้ 256 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (93,440 ลูกบาศก์เมตรต่อปี) ใช้สำหรับบริการประชาชนได้ 2,560 คนต่อวัน และน้ำบริโภค 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (4,380 ลูกบาศก์เมตรต่อปี) ใช้สำหรับบริการประชาชนได้ 6,000 คนต่อวัน