ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมรับภัยแล้ง เร่งซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลพื้นที่ จ.ชลบุรี

  • อัพเดทวันที่ 8 ม.ค. 64
  • อ่าน 86
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 8 ภาพ

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลบ่อน้ำบาดาลโครงการต่างๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและใช้งานบ่อน้ำบาดาลไม่ได้ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

     วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ได้ลงพื้นที่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมหอถังเพื่ออุปโภคบริโภค พื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นได้ ติดตามการใช้งานบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 พบปัญหาเครื่องสูบชำรุด จึงเร่งซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปกติ ช่วยให้นักเรียนและชุมชนมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ

แท็กที่เกี่ยวข้อง