ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ 4 แห่งในพื้นที่ EEC เร่งประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ รองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

  • อัพเดทวันที่ 11 ม.ค. 64
  • อ่าน 177
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 13 ภาพ

     วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น "โครงการศึกษาสำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)" ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอพนมสารคามและบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้รวมทั้งสิ้นกว่า 180 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในลักษณะเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

     นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดการอภิปรายเรื่อง “แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่...ความหวังใหม่ของ EEC” โดยมี นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายศักดิ์ดา วิเชียร อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้อภิปราย และ รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง