ข่าวสารนํ้าบาดาล

“วราวุธ” ส่งมอบน้ำบาดาลเสริมความมั่นคงระดับชุมชนช่วยชาวบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ กว่าพันรายพ้นภัยแล้ง

  • อัพเดทวันที่ 22 ม.ค. 64
  • อ่าน 475
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 40 ภาพ

     นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่  ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ที่บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 70 หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้ำทำให้ประชาชนกว่า 1,100 ราย มีน้ำบาดาลสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

     วันนี้ (22 มกราคม 2564) เวลา 08.30 น. ที่บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจราชการ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ที่บ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

     นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนิน “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน” ในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 70 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี หนองคาย บึงกาฬ และศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้ได้ทันสถานการณ์ช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาเยือน

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562   รวมทั้งสิ้น 6,950 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 70 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะมีปริมาณน้ำบาดาลรวม 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 21,000 ครัวเรือน ซึ่งบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ 1 ใน 70 แห่งดังกล่าว ที่มีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,163 คน และจะมีปริมาณน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคถึง 78,840 ลูกบาศก์เมตรต่อปี