ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 23 ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาลเพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปึงบประมาณ พ.ศ. 2564”

  • อัพเดทวันที่ 22 ก.พ. 64
  • อ่าน 152
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 23 ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาลเพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 50 ราย

     โดยหลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่  23 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาการน้ำบาดาล และกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลของนักธรณีวิทยาและวิศวกร รวมทั้งเพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520