ข่าวสารนํ้าบาดาล

นายกรัฐมนตรี ชิม น้ำแร่โซดา ห้วยกระเจา

  • อัพเดทวันที่ 2 มี.ค. 64
  • อ่าน 198
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันนี้ (2 มีนาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการ “น้ำแร่โซดา” ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่เจาะสำรวจแหล่งน้ำแร่โซดา ห้วยกระเจา

     ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้วางแผนเร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ครบตาม จำนวนบ่อที่กำหนดในแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 2 พื้นที่ คือ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา จะมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ 2,369 คน รวม 709 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่ได้ประโยชน์ 3,000 ไร่ มีปริมาณน้ำให้ใช้ประโยชน์รวม 700,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา จะมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ 4,989 คน รวม 2,015 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่ได้ประโยชน์ 3,000 ไร่ มีปริมาณน้ำให้ใช้ประโยชน์รวม 1,051,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี