ข่าวสารนํ้าบาดาล

รมว.ทส. ลุยอ่างทอง เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 2564

  • อัพเดทวันที่ 4 มี.ค. 64
  • อ่าน 101
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาชนในพื้นที่บ้านโพธิ์ทองให้การต้อนรับ

     ทั้งนี้ รูปแบบของโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จุดจ่ายน้ำถาวร และถังพักน้ำ ทั้งนี้ สามารถผลิตน้ำสำหรับอุปโภคได้ 160 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (57,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี) ใช้สำหรับบริการประชาชนได้ 114 ครัวเรือนต่อวัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง