ข่าวสารนํ้าบาดาล

“น้ำบาดาล” หนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เปิด 171 จุดจ่ายน้ำบาดาล ร่วมแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้

  • อัพเดทวันที่ 5 มี.ค. 64
  • อ่าน 154
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลังร่วมกับกองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” และปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำออกไปช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล 171 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแจกจ่ายน้ำบาดาลสะอาดให้แก่ประชาชน หรือให้กองทัพบกที่มีกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำ และนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยจุดจ่ายน้ำบาดาลทั้ง 171 แห่ง จะได้รับการยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

     สำหรับผู้แทนจากแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบกนายกุศล  โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และ นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

     ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาลได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง โทรศัพท์ 0 2666 7000 กด 1 หรือ 09 5949 7000 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. ทุกวัน จนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้ง หรือรับแจ้งผ่านระบบออนไลน์ http://1310.dgr.go.th