ข่าวสารนํ้าบาดาล

การติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง จ. นครพนม

  • อัพเดทวันที่ 22 ส.ค. 64
  • อ่าน 142
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นาย สวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อำเภอเมือง และ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมีนายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ร่วมรับฟังรูปแบบโครงการ ซึ่งก่อสร้างเป็นระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อส่งกระจายน้ำบาดาลระยะไกลให้บริการแก่ประชาชน

     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 15 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรใน 11 จังหวัด