ข่าวสารนํ้าบาดาล

“กรมน้ำบาดาล” เผยผลตรวจวิเคราะห์น้ำใกล้ “หมิงตี้” พบน้ำผิวดินมีสไตรีนสูง แต่ไม่กระทบแหล่งน้ำบาดาล ยืนยันสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย

  • อัพเดทวันที่ 22 ส.ค. 64
  • อ่าน 134
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เผยผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำบาดาล รัศมี  5 กิโลเมตร รอบโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ยังคงพบสารสไตรีนในน้ำผิวดินปริมาณสูง แต่ไม่พบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอย่างน้ำบาดาล
ที่เก็บตัวอย่างจากบ่อเอกชนและบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ยืนยันได้ว่าแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โดยรอบโรงงานหมิงตี้ มีคุณภาพน้ำดี ปลอดภัยสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน

     สืบเนื่องจากเหตุระเบิดของโรงงานผลิตโฟม หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลและกองวิเคราะห์น้ำบาดาล ตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในรัศมี 1-5 กิโลเมตร บริเวณรอบโรงงานผลิตเม็ดโฟม และพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด โดยนำไปตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมี คุณลักษณะ  ที่เป็นพิษ และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound : VOCs) เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพดินและน้ำอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

     ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำผิวดินรอบที่ 1 เก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2564 พบว่าคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณในโรงงานมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายประเภทเบนซีน เอทธิลเบนซีน สไตรีนโทลูอีน และไซลีนทั้งหมด โดยเฉพาะสไตรีนมีค่า 176 - 19,210 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างสูงมาก ส่วนน้ำบาดาลตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายประเภทโทลูอีน 11.0-24.1 ไมโครกรัม/ลิตรและไซลีนทั้งหมด 5.2-12.4 ไมโครกรัม/ลิตร ซึ่งมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานน้ำใต้ดินที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร “น้ำบาดาล” จึงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และมีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง

     สำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำผิวดินรอบที่ 2 เก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ยังคงตรวจพบ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายประเภทเบนซีน เอทธิลเบนซีน
สไตรีน โทลูอีน และไซลีนทั้งหมด มีปริมาณค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสไตรีนมีค่า 72 - 12,112  ไมโครกรัมต่อลิตร ในตัวอย่างน้ำผิวดินที่เก็บจากบริเวณในโรงงาน แต่ไม่พบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในตัวอย่างน้ำบาดาลที่เก็บตัวอย่างจากบ่อเอกชนและบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ดังนั้น จากผลวิเคราะห์น้ำบาดาลในครั้งที่ 2 นี้ สามารถยืนยันได้ว่าแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โดยรอบโรงงานหมิงตี้ มีคุณภาพน้ำดี ปลอดภัยสำหรับประชาชนสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง