ข่าวสารนํ้าบาดาล

ภารกิจติดตามการพัฒนาน้ำบาดาล พื้นที่ภาคอีสาน : อุบลราชธานี~ศรีสะเกษ

  • อัพเดทวันที่ 23 ส.ค. 64
  • อ่าน 182
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 22 สิงหาคม 2564  นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) โดยในช่วงเช้าได้ติดตามการดำเนินงานและ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่างๆ  ณ ห้องประชุม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)

     จากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ และ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

     ในการนี้ ได้มอบน้ำดื่มสะอาด ขนาด 750 มิลลิลิตร ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จำนวน 1,000 ขวด และ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จำนวน 1,000 ขวด เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีน Covid -19 ให้กับประชาชน