ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เร่งแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร

  • อัพเดทวันที่ 6 ต.ค. 64
  • อ่าน 69
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 33 ภาพ

     วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์  ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี และนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ลงพื้นที่ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยมี นายกัณตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ อธิบดีได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน

     ทั้งนี้ อธิบดีได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการด้านน้ำของประชาชนในพื้นที่

     ต่อมาอธิบดีกรมทรัพยากรพร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุพล หมื่นศรีพรหม ผู้นำเครือข่ายเกษตรกรรักสันติ ผู้นำชุมชน และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการให้การต้อนรับ

     จากนั้นอธิบดีกรมทรัพยากรพร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานี-แอ่งอุดรธานีและแอ่งเลย) ปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านหินขาว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น