ข่าวสารนํ้าบาดาล

"อธิบดีน้ำบาดาล” ติดตามผลการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่น้ำเค็ม จ.นครราชสีมา

  • อัพเดทวันที่ 6 ต.ค. 64
  • อ่าน 101
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์  ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงานและนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 แห่ง ได้แก่ ส่วนราชการของอำเภอบัวลาย บ้านหนองแก ม.9 บ้านฝาฝนัง และโรงพยาบาลบัวลาย หมู่ 6 โดยมีนายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอบัวลายผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ

     จากนั้นได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ พื้นที่ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (ระยะที่ 2 ) โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการด้านน้ำและมอบน้ำดื่มสะอาดให้แกประชาชนอีกด้วย