ข่าวสารนํ้าบาดาล

“รองปลัดฯ อรนุช” นำคณะ ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำ และความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงหนองหาร จ.สกลนคร

  • อัพเดทวันที่ 14 พ.ย. 64
  • อ่าน 69
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงหนองหารและรับมอบนโยบาย จาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ในโอกาสติดตามสถานการณ์น้ำ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร และส่งมอบน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลให้จังหวัดสกลนคร
     ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายวินิต จันทรานนท์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ร่วมติดตามคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 7,000 ขวด สำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่