ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรมหลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 1 รุ่นที่ 25 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 1)

  • อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 64
  • อ่าน 60
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ
     กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักบริหารกลาง จัดอบรมหลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 1 รุ่นที่ 25 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 1) ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเจาะน้ำบาดาลหรือช่างเจาะน้ำบาดาล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติงานด้านการเจาะน้ำบาดาลตามกฎหมาย
     โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรมโดย นางอริสรา สิทธิยศ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม
และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาบรรยายมอบความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้