ข่าวสารนํ้าบาดาล

ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรมหลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 1 รุ่นที่ 25 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 2)

  • อัพเดทวันที่ 23 พ.ย. 64
  • อ่าน 36
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” ระดับ 1 รุ่นที่ 25 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 2) ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 104 ราย

      โอกาสนี้ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรมโดย นางสาวณัฐฑิณี รตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ซึ่งได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  มาบรรยายมอบความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้