ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่หนองบัวลำภู เร่งแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร

  • อัพเดทวันที่ 26 พ.ย. 64
  • อ่าน 129
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 44 ภาพ

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์  ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น และนายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยมีผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น และรับฟังสภาพปัญหาเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป ณ วัดคลองเจริญธรรมวาส บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา และวัดร่องน้ำใส บ้านกุดดินจี หมู่ 11 ต.กุดดินจี อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

     จากนั้นได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ 300 ไร่ ปีงบประมาณ 2563/2564 (งบกลาง) ณ บ้านเทพคีรีเหนือ หมู่ที่ 7 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู รูปแบบโครงการฯ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำขนาด 3 แรงม้า ก่อสร้างและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 8,000 วัตต์ หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร และมีระบบกระจายน้ำ ทั้งนี้ บ้านเทพคีรีเหนือมีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 300 ไร่ เกษตรกรเน้นการปลูกฝรั่ง มะละกอ และอ้อย