ข่าวสารนํ้าบาดาล

"อธิบดี" ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำบาดาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครพนม

  • อัพเดทวันที่ 28 พ.ย. 64
  • อ่าน 295
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 37 ภาพ

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.เกรียงศักดิ์  ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) นายเกรียงศักดิ์  เห็นกลางผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)และนายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริเวณตําบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับ

 

     สำหรับรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย

     👉 บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 9 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 80 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 9 ชุด

     👉 บ่อสังเกตการณ์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

     👉 ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

     👉 โรงสูบพร้อม Vertical multistage pump ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ตัว

     👉 หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดันความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 39 เมตร จำนวน 1 ถัง

     👉 ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ถัง

     👉 อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

     👉 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 จุด

 

     ต่อมาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

     สำหรับรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย

     👉 บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน  8 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 80 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 8 ชุด

     👉 บ่อสังเกตการณ์ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

     👉 ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

     👉 โรงสูบพร้อม Vertical multistage pump ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ตัว

     👉 หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดแรงดันความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 39 เมตร จำนวน 1 ถัง

     👉 ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ถัง

     👉 อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

     👉 จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 1 จุด

 

     จากนั้นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) ณ บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ 1  ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม