ข่าวสารนํ้าบาดาล

"รองปลัด ทส. พร้อมผู้ตรวจราชการ ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการเติมน้ำใต้ดิน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร"

  • อัพเดทวันที่ 23 ธ.ค. 64
  • อ่าน 95
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 30 ภาพ

     วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ​ พร้อมเยี่ยมชมการทดสอบเติมน้ำผ่านระบบเติมน้ำใต้ดิน (บ่อวงคอนกรีต) ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และติดตามงานก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตามข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมนึก จิรัฐจินดากูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการเติมน้ำใต้ดินแก่รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัยของประชาชนทั่วประเทศในระยะยาวต่อไป โดยให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งรัดดำเนินการเติมน้ำใต้ดินให้เกิดการปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของประชาชน รวมถึงสภาพพื้นที่ และรูปแบบทางวิชาการ

     ทั้งนี้ มีหน่วยงานท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ชี้แจงสภาพปัญหาของพื้นที่และประโยชน์ที่ได้รับจากการเติมน้ำใต้ดิน