ข่าวสารนํ้าบาดาล

ปลัด ทส. ติดตามงานปรับภูมิทัศน์โครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี

  • อัพเดทวันที่ 27 ธ.ค. 64
  • อ่าน 522
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

     วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามงานปรับภูมิทัศน์โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร ที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 15 โครงการจัดหาน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการฯ ในปี 2565 โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุรินทร์ วรกิจธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานการบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่และความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ถนนรอบโครงการ และการจัดทำแปลงเกษตรสาธิต

     ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีปริมาณน้ำบาดาลจากบ่อผลิต จำนวน 8 บ่อ ที่ความลึกเฉลี่ย 200 ม. ให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยรวม 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คุณภาพน้ำได้มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ มีประชากรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 5,786 คน หรือ 1,856 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่