ข่าวสารนํ้าบาดาล

“โครงการอีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ส่งมอบความสุข และคุณภาพชีวิตให้นักเรียนตลอดระยะเวลา 10 ปี

  • อัพเดทวันที่ 11 ม.ค. 65
  • อ่าน 283
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มบริษัทอีซูซุแห่งประเทศไทย จัดสร้างและส่งมอบแหล่งน้ำบาดาลพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ผ่านโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” โดยส่งมอบความสุขและคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2565

     เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 39 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยในพิธีเปิดครั้งนี้มี MR.ที. ฮาตะ กรรมการรองผู้จัดการบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด และ MR.วาย. คาโต้ รองประธานบริหารบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกล่าวเปิดงานดังกล่าว

     สำหรับโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นความร่วมมือจากส่วนราชการและภาคเอกชนจัดสร้างแหล่งน้ำบาดาลสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคภายในสถานศึกษา โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2565 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ส่งมอบโครงการดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีเป้าหมายจะส่งมอบให้ครบทุกจังหวัดหรือจนกว่าจะไม่มีสถานศึกษาประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ ซึ่งโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นลำดับที่ 39 ซึ่งในอดีตโรงเรียนมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำคลองและแบ่งใช้จากวัดใกล้เคียง ทำให้โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด ทั้งนี้โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ประกอบด้วยบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ เจาะที่ความลึก 230.5 เมตร มีปริมาณน้ำบาดาลกว่า 25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมวางระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึง สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รองรับความต้องการการใช้น้ำของนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยากว่า 1,800 คน บุคคลากรกว่า 100 คน สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ในลำดับที่ 40 จะถูกจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่