ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 13 ม.ค. 65
  • อ่าน 288
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     วันที่ 12 - 14 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Event) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งสิ้น 34 ทีม

     โอกาสนี้ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นางอลิน ชินทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานภายนอก มาเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวด และบรรยายมอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าประกวดในครั้งนี้