ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค

  • อัพเดทวันที่ 21 ม.ค. 65
  • อ่าน 124
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันที่ 19 มกราคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยมีนายสมจิตร พวงชีวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น และรับฟังสภาพปัญหาเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป ณ วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์ (วัดสามยอด) ตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี