ข่าวสารนํ้าบาดาล

ชาวบ้าน ต.ห้วยกระเจา กว่า 9,000 คน 3,500 ครัวเรือน จะไม่ขาดแคลนน้ำอีกต่อไป

  • อัพเดทวันที่ 21 ม.ค. 65
  • อ่าน 113
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

     วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล จากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอําเภอห้วยกระเจา และผู้ท้องถิ่นให้การตอนรับ

     การส่งมอบโครงการในครั้งนี้ เกิดระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี กับ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล การใช้น้ำ และจัดเก็บค่าใช้น้ำ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ณ พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

     พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการโครงการหลังการส่งมอบ และเน้นย้ำให้กระจายน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม สำหรับบ้านน้ำดื่มขอให้บริการ "ฟรี" เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่