ข่าวสารนํ้าบาดาล

"รัฐมนตรี ทส." ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำบาดาล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย จ.นครพนม

  • อัพเดทวันที่ 10 เม.ย. 65
  • อ่าน 117
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 28 ภาพ

     วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ดร.มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม นายไพจิต ศรีวรขาน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายวินิต จันทรานนท์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) และนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครพนม ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การใช้น้ำโดยเฉพาะตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ำผิวดินแห้งขอด ขุ่น มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ แนวทางการจัดการน้ำในอนาคต และ การต่อยอดการนำน้ำบาดาลไปใช้เพื่อการเกษตร

     นายวราวุธกล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้ง 2 ตำบล โดยส่งเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ ทำประชาคมหมู่บ้าน สำรวจอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ เพื่อกำหนดจุดที่ตั้งโครงการฯ ในพื้นที่บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ตาก เจาะบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาเป็นบ่อผลิต จำนวน 9 บ่อ สามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้มากถึง 613,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เจาะบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 1 บ่อ และออกแบบก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อส่งน้ำผ่านระบบท่อกระจายน้ำระยะไกลให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  

     ปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย จำนวน 19 หมู่บ้าน 3,428 ครัวเรือน ได้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีแหล่งน้ำที่มีความมั่นคง สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างคุ้มค่า