ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีน้ำบาดาลตรวจติดตามโครงการส่งน้ำบาดาลระยะไกล พื้นที่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

  • อัพเดทวันที่ 9 พ.ค. 65
  • อ่าน 81
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

     วันจันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันออก ณ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายบัญยูน อินทนิน นายกเทศมนตรีตำบลสนามไชย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

     ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้พูดคุยชี้แจงและนำเสนอระบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนให้แก่คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสนามไชย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลและดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ให้ชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 8 หมู่บ้าน 1,500 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี 2 ระบบ แต่ละระบบประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล 6 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หอถังสูง 26 เมตร ความจุ 120,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังพักความจุ 100,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง  สามารถกระจายน้ำบาดาลได้ทั่วทั้งตำบล โดยเชื่อมต่อผ่านท่อเมนและระบบประปาเดิมของเทศบาลตำบลสนามไชย ทั้งนี้ ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลทั้ง 2 ระบบมีกำลังการผลิตได้มากถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 562 ล้านลิตรต่อปี