ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

  • อัพเดทวันที่ 17 พ.ค. 65
  • อ่าน 88
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 24 ภาพ

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานการจัดงาน และหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ และนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บ้านดอนปลาสร้อย (บริเวณหลังวัดม่วง) หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

     ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งนำน้ำบรรจุขวด 300 ขวด แกลลอนน้ำ 500 แกลลอน และรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO) จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน

     อนึ่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานราชการ และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง