ข่าวสารนํ้าบาดาล

"อธิบดีกรมน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ จ.กาญจนบุรี

  • อัพเดทวันที่ 20 พ.ค. 65
  • อ่าน 80
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 33 ภาพ

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี และคณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง (เพิ่มเติม) ณ เทศบาลตำบลเลาขวัญ

2. โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ

3. โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านเขาดินสอ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา

4. โครงการศึกษา สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ ระยะที่ 1 (เจาะบ่อเสริมระบบประปาบาดาลเดิม) ณ หมู่ที่ 5,6,11 และหมู่ที่ 24 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา