ข่าวสารนํ้าบาดาล

“นายกรัฐมนตรี” ตรวจติดตามโครงการน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

  • อัพเดทวันที่ 4 ส.ค. 65
  • อ่าน 145
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 28 ภาพ

     วันที่ 4 สิงหาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี  เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

     ทั้งนี้ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการขนานนามว่าเป็น "อีสานภาคกลาง" ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 800 มิลลิเมตรต่อปี ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรมาโดยตลอด ​

     จากปัญหาดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เข้าช่วยเหลือประชาชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินตามนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำเครื่องมือสำรวจและรถเจาะน้ำบาดาลที่ทันสมัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตำบลห้วยกระเจา พร้อมจัดหาแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 3 บ่อ พบบ่อน้ำพุ จำนวน 2 บ่อ คุณภาพน้ำแร่มีความซ่าคล้ายโซดา ต่อมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจุดบริการน้ำแร่โซดาให้แก่ประชาชนทั่วไป​

     นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ณ หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ และหมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม ครอบคลุม 16 หมู่บ้านที่ขาดแคลนในตำบลห้วยกระเจา ซึ่งปัจจุบันระบบได้เปิดใช้แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 มีประชาชนได้รับประโยชน์ 7,358 คน หรือ 2,724 ครัวเรือน ปริมาณน้ำต้นทุนไม่น้อยกว่า 1,700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้าน ด้วยน้ำดื่มบริการฟรี ทำให้คุณชีวิตความเป็นของประชาชนดีขึ้น และมีน้ำกิน น้ำใช้ตลอดทั้งปี