ข่าวสารนํ้าบาดาล

“บิ๊กป้อม” เร่งป้องกัน แก้ปัญหาภัยแล้งตรวจติดตามสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน บ้านต้นไทร จ.พัทลุง "ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 3,054 ครัวเรือน"

  • อัพเดทวันที่ 9 ส.ค. 65
  • อ่าน 272
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 43 ภาพ

     พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน บ้านต้นไทร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ทำให้ประชาชนกว่า 7,529 ราย มีน้ำบาดาลสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

     วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน สำหรับเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ ณ บ้านต้นไทร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม ทั้งนี้ นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

     พลเอกประวิตร กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตาม รับทราบสถานการณ์น้ำ และผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในพื้นที่ ได้มาดูว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้าง ซึ่งรัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเรื่องการดูแลให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับภาคครัวเรือน อีกทั้งได้กำหนดเป็นนโยบายขยายให้มีโครงการเช่นนี้ไปทุกอำเภอ

 พลเอกประวิตร กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ดังนั้น ขอให้ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เกิดความคุ้มค่า และฝากผู้นำชุมชน ศึกษาเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาระบบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้ลูกหลานได้มีน้ำบาดาลใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

      นายสุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า พื้นที่บ้านต้นไทร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แต่เดิมใช้ระบบประปาภูเขา ในแต่ละปีจะมีน้ำใช้ 6 – 7 เดือน ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง น้ำมีสีขุ่นในฤดูฝน มีการปนเปื้อนและมีตะกอน เทศบาลต้องช่วยเหลือประชาชนโดยการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า 4 เที่ยวต่อวัน สิ้นเปลืองค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้ คณะกรรมการทรัพยากรกรน้ำแห่งชาติ นำโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เร่งรัดช่วยเหลือประชาชน โดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำเครื่องมือสำรวจ รวมถึงเครื่องจักรและชุดเจาะที่ทันสมัยที่สุดเข้าช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านนา จัดหาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคบริโภค ครอบคลุมพื้นที่ขาดแคลน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบัน ระบบได้เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,054 ครัวเรือน หรือ 7,529 ราย ปริมาณน้ำที่แจกจ่ายตั้งแต่เริ่มเปิดใช้โครงการกว่า 1,634,500 ลิตร ประหยัดค่าจ่ายให้ชาวบ้านได้ถึง 4,903,500 บาท ซึ่งเทียบเท่ามูลค่าของโครงการ ในระยะเวลาเพียง 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง

นายสุรินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลมีความตั้งใจให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข “มีน้ำใช้ตลอดปี คุณภาพน้ำดี ดื่มฟรีตลอดไป”