ข่าวสารนํ้าบาดาล

รัฐมนตรี "วราวุธ” ตรวจติดตามโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

  • อัพเดทวันที่ 11 ก.ย. 65
  • อ่าน 108
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 22 ภาพ
     วันที่ 10 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งสำหรับเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค​​ให้แก่ประชาชน​ พร้อมพบปะพูดคุยและมอบแกลลอนบรรจุน้ำให้แก่ตัวแทนประชาชนในพื้นที่​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่นโดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม พร้อมด้วย นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
 
     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม มีประชาชนร้องขอน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาประปาบาดาลน้ำเค็ม และสำรวจความต้องการใช้น้ำ ออกแบบการก่อสร้างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ และระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุม 2 ตำบล (ต.บ้านโนน และ ต.คูคำ) 13 หมู่บ้าน 2,330 ครัวเรือน ประชากรรวม 9,170 คน