ข่าวสารนํ้าบาดาล

อบรม หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

  • อัพเดทวันที่ 17 ก.ย. 65
  • อ่าน 63
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ
     วันที่ 17 กันยายน 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565
     โอกาสนี้ ดร. อริสรา สิทธิยศ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
      ทั้งนี้ การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานตามกฎหมายน้ำบาดาล โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 180 ราย