ข่าวสารนํ้าบาดาล

“อธิบดีน้ำบาดาล” ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

  • อัพเดทวันที่ 20 ก.ย. 65
  • อ่าน 87
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 20 ภาพ

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านหนองบัวหิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายระเบียบ ประทุมสูตร นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ พร้อมด้วยนายสมยศ เชาวรัก กำนันตำบลสระลงเรือ นายชัยวัฒน์ ธนวัฒสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อซักถามของประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ

     ทั้งนี้ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านหนองบัวหิ่ง จะได้รับการสนับสนุนและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 6 บ่อ ถังเหล็กเก็บน้ำบาดาลความจุ 1,000 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง โรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 ชุด หอถังเหล็กรักษาแรงดันความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 2 จุด อาคารบริการน้ำดื่มน้ำแร่ 1 จุด พร้อมด้วยชุดพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาลและกระจายส่งน้ำบาดาล จำนวน 2 ชุด

     เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือน รวมทั้งจะมีน้ำบาดาลให้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร