ข่าวสารนํ้าบาดาล

"อธิบดีน้ำบาดาล" ส่งมอบโครงการน้ำชุมชน จังหวัดพัทลุง

  • อัพเดทวันที่ 21 ก.ย. 65
  • อ่าน 84
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 22 ภาพ

     วันที่ 20 กันยายน 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายมณเฑียร จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง นายสุวิทย์ บุญชัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 พื้นที่ ดังนี้

     👉 บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ม.8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว

     👉 บ้านเขาหัวช้าง ม.2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด

 

     ทั้งนี้ มีนายนริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบแกลลอนน้ำดื่มไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคต่อไป