ข่าวสารนํ้าบาดาล

“อธิบดีกรมน้ำบาดาล” สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและประเมินศักยภาพระดับลึกฯ จังหวัดภูเก็ต

  • อัพเดทวันที่ 15 พ.ย. 65
  • อ่าน 131
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 24 ภาพ

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก เพื่อการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต” โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมธรรมรินทร์ เบย์ โรงแรมเคปพันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

     ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นน้ำบาดาล จำนวน 76 บ่อ สามารถพัฒนาเป็นบ่อน้ำบาดาลได้ 55 บ่อ และเจาะบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 12 บ่อ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาลของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเจาะบ่อน้ำบาดาลระดับลึก ความลึกไม่เกิน 650 เมตร จำนวน 3 บ่อ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาและวัด ในพื้นที่ของโครงการได้ใช้น้ำอุปโภคและบริโภค จำนวน 4 แห่ง โดยมีการใช้น้ำตั้งแต่เดือนมีนาคม - ตุลาคม 2565  รวม 8 เดือน ได้น้ำปริมาณ 10,560 ลูกบาศก์เมตร มีผู้ได้รับประโยชน์ 3,080 คน และในอนาคต ท้องถิ่นจะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นประปาหมู่บ้านอีกหลายแห่ง โดยผลการดำเนินการทั้งหมดของโครงการได้นำมาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลของจังหวัด ให้มีความถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น

     จากนั้น อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ณ ลานกิจกรรมชุมชน บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต และโรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากรในพื้นที่ดังกล่าว