ข่าวสารนํ้าบาดาล

รอง อทบ.ยงยุทธ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

  • อัพเดทวันที่ 23 พ.ย. 65
  • อ่าน 96
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) และนายอนุศักดิ์  ประสมสิน ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม

 

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการฯ สนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์