ข่าวสารนํ้าบาดาล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • อัพเดทวันที่ 15 ม.ค. 66
  • อ่าน 112
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
 
     พร้อมกันนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย ตำบลแม่หละ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา​ 1 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินโครงการพระราชดำริของกรม​ทรัพยากร​น้ำบาดาล​ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
 
     ในการนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะข้าราชการ รับเสด็จฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferene) ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ร่วมรับเสด็จในพื้นที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ (Video Conference)​ ระหว่างวันที่​ 11-13​ มกราคม​ 2566