ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย ส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 ณ โรงเรียนบ้านสว่าง จังหวัดสกลนคร

  • อัพเดทวันที่ 24 มี.ค. 66
  • อ่าน 105
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 ร่วมกับกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย โดย มร. นาโอยะ เซะงูจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ณ โรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

 

นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรมาโดยตลอด แต่เนื่องจากหลายพื้นที่ประชาชนยังคงประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้น “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ” หรือ “โครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียน” จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แม้ว่าปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงมีนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งภารกิจการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนนี้ กลุ่มบริษัทอีซูซุในประเทศไทยได้ให้ความสนใจ และห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด จึงได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดสร้างโครงการน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียน เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน คณะครูอาจารย์ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 และได้ส่งมอบโครงการแล้วจำนวน 41 แห่งทั่วประเทศ

 

สำหรับโรงเรียนบ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 42 ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ได้ดำเนินการสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก 50 เมตร ได้ปริมาณน้ำบาดาลทั้งสิ้น 12 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมทั้งก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมง สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและบุคลากรได้อย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 ที่โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้ส่งมอบโครงการแห่งที่ 41 ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือ พร้อมเดินทางลงพื้นที่สำรวจและคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ และสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจร โดยกลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทยให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจัดพิธีส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป