ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุม โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Strengthening Groundwater Governance in Rapidly Urbanizing Areas of the Lower Mekong Region: GIRA)

  • อัพเดทวันที่ 10 เม.ย. 66
  • อ่าน 344
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ
   วันที่ 10 เมษายน 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Strengthening Groundwater Governance in Rapidly Urbanizing Areas of the Lower Mekong Region: GIRA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 –11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชั้น 8 ห้องประชุม 1 อาคาร 1 และการศึกษาดูงาน ณ โครงการสำคัญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   โอกาสนี้ Prof. Sangam Shrestha จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้กล่าวแนะนำที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ    
 
   ทั้งนี้ การประชุมมีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินสถานภาพของธรรมาภิบาลน้ำบาดาลในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และพัฒนาการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลน้ำบาดาล รวมทั้งประเมินความเปราะบางด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของแต่ละประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 30 ราย