ข่าวสารนํ้าบาดาล

“อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เปิดการประชุมสรุปผลงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2566

  • อัพเดทวันที่ 27 ก.ย. 66
  • อ่าน 180
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 23 ภาพ

     วันที่ 25 กันยายน 2566 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

     อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน นโยบายรัฐบาล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

 

     นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการนำเสนอผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและสังคมรวม