ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

 • อัพเดทวันที่ 7 ก.พ. 62
 • อ่าน 183
 • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 5 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     วาระการประชุมมีดังนี้

 •  การขอใช้บ่อน้ำบาดาลเพื่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562
 • โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การอนุมัติแผนการดำเนินงาน / การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ผลการรายงานพสุธารา
 • ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล
 • ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • การปรับลดโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การจัดทำโครงการฯปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / โครงการเกษตรอินทรีย์ / โครงการ Quick Win