ข่าวสารนํ้าบาดาล

การฝึกอบรม "การเขียนขอบเขตการทำงาน (TOR) และการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา"

  • อัพเดทวันที่ 11 ก.พ. 62
  • อ่าน 122
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

การฝึกอบรม "การเขียนขอบเขตการทำงาน (TOR) และการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา"