ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักบริหารกลางประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562

  • อัพเดทวันที่ 12 ก.พ. 62
  • อ่าน 151
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน                 

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง