ข่าวสารนํ้าบาดาล

สคบ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

  • อัพเดทวันที่ 1 พ.ค. 62
  • อ่าน 213
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

     วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุม ณ  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 รวมไปถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตลอดจนเพื่อทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากประเด็นข้อเสนอของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเจ้าหน้าที่จาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 - ​12