ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมฯน้ำบาดาล จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2562

  • อัพเดทวันที่ 10 พ.ค. 62
  • อ่าน 126
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีหัวข้อการประชุมดังนี้

     - งานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

     - การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     - ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (site visit)​  ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     - รายงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562