ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

  • อัพเดทวันที่ 4 ก.ค. 62
  • อ่าน 371
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

    วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง /รายงานผลการวิเคราะห์น้ำ ตลอดจนติดตามการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 5 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล